tisknout 31.1.2018

Pravidla soutěže Z GARÁŽE KE HVĚZDÁM

I. Obecná ustanovení

1. Soutěž kapel Z GARÁŽE KE HVĚZDÁM (dále jen „soutěž“) probíhá na webu kehvezdam.mkstrebic.cz

2. Organizátorem soutěže je Městské kulturní středisko Třebíč.

3. Soutěž není žánrově vymezena.

4. Soutěž probíhá ve třech po sobě následujících kolech.

5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.

6. Organizátor si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout o připuštění dané audio nahrávky do soutěže dle vlastního uvážení.

7. Organizátor je oprávněn vyřadit ze soutěže audio nahrávky, které:

a) nejsou autorské
b) nebudou zaslány způsobem uvedeným v těchto pravidlech
c) které budou v rozporu s českým právním řádem, veřejným pořádkem či dobrými mravy

8. Přihlášením do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.

9. Kapela se může do soutěže přihlásit maximálně 2x

 

II. Princip soutěže

Účastníci posílají jednu audio nahrávku do soutěže v termínech uvedených v harmonogramu soutěže. Nahrávky jsou posílány prostřednictvím formuláře na stránkách kehvezdam.mkstrebic.cz.

Audio nahrávky vybrané do druhého kola soutěže budou prezentovány na webu kehvezdam.mkstrebic.cz, kde bude možnost pro vybrané audio nahrávky hlasovat.

Podmínky pro zařazení kapel do soutěže:
Každý soutěžící (hudební skupina) může zaslat jednu autorskou audio nahrávku v délce trvání min. 1 minuta - max. 10 minut. Soutěžící řádně vyplní i doplňující informace uvedené v přihlašovacím formuláři.

Po zadání e-mailu a splnění několika jednoduchých následných kroků, může každá osoba dát jeden hlas jedné nahrávce.

Nekalé hlasování může být upraveno organizátorem soutěže.

 

III. Práva a povinnosti účastníků

1. Zasláním audio nahrávky do soutěže účastník potvrzuje, že:

a) je autorem dodané audio nahrávky,
b) zveřejněním nahrávky nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy a dobré mravy,
c) veškeré finanční nároky třetích osob vyplývající z užití soutěžní nahrávky byly ke dni předání nahrávky vyřešeny.

2. Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn užít jména, příjmení a podobizny výherců ve sdělovacích prostředcích s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány jejich obrazové i audio záznamy.

3. Zpracování osobních údajů v souvislosti se soutěží Z GARÁŽE KE HVĚZDÁM.
Účastí v soutěži Z GARÁŽE KE HVĚZDÁM – soutěži kapel na webu kehvezdam.mkstrebic.cz uděluje soutěžitel vyhlašovateli souhlas se shromažďováním a zpracováváním osobních údajů ve smyslu ust. § 5 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, které mu byly soutěžitelem poskytnuty v rámci přihlášky do soutěže Z GARÁŽE KE HVĚZDÁM. Osobní údaje soutěžitele ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů, jež soutěžitel poskytl vyhlašovateli v souvislosti se soutěží nebo které vyhlašovatel získal jiným zákonným způsobem, popřípadě které vytvořil zpracováním údajů takto získaných, budou vyhlašovatelem nebo jím v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů pověřeným pracovníkem zpracovány za účelem využívání těchto údajů v rámci soutěže Z GARÁŽE KE HVĚZDÁM. Vyhlašovatel bude zpracovávat osobní údaje soutěžitele výše uvedeným způsobem a v odpovídajícím rozsahu, a to po dobu nezbytně nutnou.


IV. Harmonogram soutěže

Zahájení soutěže: 23. 10. 2017
Příjem přihlášek do soutěže: 23. 10. - 31. 12. 2017
Hlasování na internetu: 8. 1. – 2. 2. 2018
Zveřejnění výsledků TOP 5: 5. 2. 2018
Finálový večer TOP 5: 10. 2. 2018

 

V. Hlavní ceny

- cena internetu (veřejné hlasování) – smlouva na honorované vystoupení na akci Slavnosti tří kápí v srpnu 2017

- cena diváků (hlasování diváků na finálovém večeru) – poukaz na tvorbu nahrávky v profesionálním nahrávacím studiu (2 dny)

- cena odborné poroty – poukaz na nákup hudebních nástrojů nebo techniky v hodnotě 20 000,- Kč


VI. Průběh soutěže

I. kolo (neveřejné) - výběr účastníků internetové soutěže odbornou porotou

II. kolo (veřejné) - hlasování na internetu

III. kolo (veřejné) - finálový večer - hlasování diváků a odborné poroty

Do finálového večera postoupí první 3 skupiny z internetového hlasování + 2 skupiny s divokou kartou udělenou odbornou porotou

<< zpět

TOPlist